อัพเดทล่าสุด

Build Immortal Immortal Realm from Scratch

5
ตอนที่ 24 21 พฤษภาคม 2023
ตอนที่ 23 20 พฤษภาคม 2023

Past Life Returner

5
ตอนที่ 35 18 พฤษภาคม 2023
ตอนที่ 34 18 พฤษภาคม 2023

The Evolution

4.5
ตอนที่ 35 17 พฤษภาคม 2023
ตอนที่ 34 15 พฤษภาคม 2023

Fakes Don’t Want To Be Real

5
ตอนที่ 13 15 พฤษภาคม 2023
ตอนที่ 12 14 พฤษภาคม 2023

Martial Streamer

5
ตอนที่ 27 13 พฤษภาคม 2023
ตอนที่ 26 11 พฤษภาคม 2023

King of God

5
ตอนที่ 85 12 พฤษภาคม 2023
ตอนที่ 84 5 พฤษภาคม 2023