อัพเดทล่าสุด

Reaper of the Drifting Moon

5
ตอนที่ 76 24 กุมภาพันธ์ 2024
ตอนที่ 75 17 กุมภาพันธ์ 2024

The Constellations Are My Disciples

4.6
ตอนที่ 56 24 กุมภาพันธ์ 2024
ตอนที่ 55 22 กุมภาพันธ์ 2024

The Knight King Who Returned with a God

4
ตอนที่ 49 23 กุมภาพันธ์ 2024
ตอนที่ 48 20 กุมภาพันธ์ 2024

The Max-Level Player’s 100th Regression

5
ตอนที่ 41 23 กุมภาพันธ์ 2024
ตอนที่ 40 22 กุมภาพันธ์ 2024

Transcension Academy

3.8
ตอนที่ 98 23 กุมภาพันธ์ 2024
ตอนที่ 97 22 กุมภาพันธ์ 2024